FREKVENSBRUK DIGIMODE

PSK31

1838.150
3580.150
7035.150 
10142.150
14070.150
18100.150
21070.150 
24920.150
28120.150

RTTY

80 meters:  3580 
40 meters:  7035
30 meters:  10110 
20 meters:  14080 - 14099 
15 meters:  21080 - 21100 
10 meters:  28080 - 28100

SSTV

3730
7040
14227-14233
21340
28680

MFSK16, Hellscrieber, THROB

Finner en  rundt 14080

MT63

14109.5

JT6M

50.230.00    Kallefrekvensen